Reference

ZŠ Němčice nad Hanou

 • Rekonstrukce kotelny
 • Provedení plynofikace objektu

OP, a.s., závod Brodek u Konice

 • Rekonstrukce ústředního vytápění objektu
 • Provedení plynové kotelny pro objekt
 • Provedení plynovodní přípojky pro objekt
 • Rekonstrukce zdravoinstalací objektu
 • Provedení technologických rozvodů plynů pro výrobu

SOU Oděvní, Prostějov

 • Rekonstrukce ústředního vytápění objektu
 • Plynovodní přípojka pro objekt + plynofikace kotelny

DDM Prostějov –tábor pod hrází, Mostkovice

 • Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu
 • Rekonstrukce kotelny objektu
 • Provedení plynovodní přípojky pro objekt

DDM Vojáčkovo nám. 4, Prostějov

 • Rekonstrukce vytápění objektu
 • Rekonstrukce kotelny objektu
 • Rekonstrukce zdravoinstalací v objektu
 • Plynofikace objektu

ZŠ Kostelec na Hané – stará budova

 • Plynofikace objektu
 • Rekonstrukce kotelny objektu

TJ SOKOL Smržice, sokolovna

 • Rekonstrukce ústředního vytápění objektu
 • Plynofikace objektu
 • Plynofikace zdravotnického centra, Prostějov
 • Rekonstrukce kotelny
 • Plynofikace kotelny

Textilní výroba Koutný, Prostějov

 • Provedení rozvodů ÚT a kotelny ÚT
 • Provedení rozvodů plynů pro výrobu
 • Provedení zdravoinstalací v objektu
 • Plynofikace objektu

MŠ Husovo nám., Prostějov

 • Rekonstrukce ústředního vytápění objektu
 • Rekonstrukce kotelny
 • Plynofikace objektu

52+1 bytů, Finská ul., Prostějov

 • Provedení ústředního vytápění v objektu
 • Provedení kotelny pro objekt
 • Provedení zdravoinstalací v objektu
 • Plynofikace objektu

Víceúčelová hala Prostějov, (zimní stadion)

 • Rekonstrukce kotelny
 • Provedení instalace kogeneračních jednotek pro současnou výrobu tepla a elektrické energie

OP, a.s., závod Loštice

 • Rekonstrukce kotelny
 • Provedení plynofikace objektu
 • Provedení vodovodní přípojky pro objekt

OP, s.r.o., provoz Olešnice

 • Provedení rozvodů plynů pro výrobu - pára
 • Plynofikace technologické části kotelny

Půdní nadstavby Manhardova ul., Prostějov

 • Provedení rozvodů zdravoinstalací pro nové byty
 • Provedení plynofikace nových bytů
 • Provedení etážového vytápění nových bytů

RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul.,

 • Rekonstrukce soc. zařízení – I.+II.+III.etapa

Martinákova 8-14, 96 byt. Jednotek

 • Rekonstrukce kotelny
 • Plynofikace kotelny

Panelové domy Moravská 23-28, Prostějov

 • Provedení 3x kotelny
 • 3x rekonstrukce ohřevu TUV pro objekty
 • Plynofikace kotelen

Zámek Čechy pod Kosířem – I. + II. etapa

 • Rekonstrukce zdravoinstalací v objektu
 • Provedení plynové kotelny
 • Plynofikace kotelny a požární zbrojnice
 • Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu

Muzeum Prostějov, nám. T.G.M 2, Prostějov

 • Provedení ústředního vytápění v objektu
 • Plynofikace kotelny

Rekonstrukce vytápění, Sladovna Nymburk

 • Rekonstrukce kotelny
 • Rekonstrukce parního vytápění na teplovodní ve výrobních prostorách
 • Etážové vytápění a ohřev TUV pro laboratoř, velín a soc. zařízení zaměstnanců

Rekonstrukce vytápění –HB, s.r.o., Prostějov

 • Rekonstrukce kotelny
 • Rekonstrukce parního vytápění na teplovodní ve výrobních prostorách
 • Vytápění výrobní haly plynovými zářiči fy Mandík

Rekonstrukce a přístavba HZS v Prostějově

 • Provedení zdravoinstalací v objektu
 • Provedení plynové kotelny
 • Provedení ústředního vytápění v objektu

29 byt. jednotek, Kostelec na Hané

 • Provedení zdravoinstalací v objektu
 • Provedení plynovodní přípojky pro objekt
 • Plynofikace objektu

Rekonstrukce rozvodů ZTI bytových domů

 • 48 bytových jednotek, B.Němcové 16-26, Prostějov
 • 96 byt. jednotek, Tylova 18-22, Prostějov
 • 32 byt. jednotek, Šmeralova 9, Prostějov
 • 42 byt. jednotek, Bulharská 30-40, Prostějov
 • 20 bytových jednotek, Okružní 55, Prostějov
 • 52 bytových jednotek, sídl.Svobody , Prostějov
 • 96 bytových jednotek, A.Slavíčka 12-18, Prostějov
 • 72 bytových jednotek, A.Slavíčka 6-10, Prostějov
 • 60 bytových jednotek, Družstevní 1-9, Prostějov
 • a mnoho dalších…

Objekt VZP Prostějov

 • Provedení zdravoinstalací v objektu
 • Provedení plynovodní přípojky pro objekt
 • Plynofikace objektu

42 bytů, Myslbekova ul., Prostějov

 • Provedení zdravoinstalací v objektu
 • Plynofikace objektu

DD Nerudova ul., Prostějov

 • Provedení rekonstrukce zdravoinstalací v objektu – 164 bytů

WAKOMP, s.r.o., Dolní ul., Prostějov

 • Vytápění výrobních hal a kanceláří
 • Větrání výrobních hal a kanceláří
 • Zdravoinstalace v areálu firmy

Tělocvična ZŠ a gymnázia v Uničově, Uničov

 • Vytápění tělocvičny plynovými infrazářiči
 • Vytápění zázemí tělocvičny
 • Plynofikace objektu
 • Zdravoinstalace v sociálním zařízení tělocvičny

Tělocvična ZŠ Vrahovice, Prostějov

 • Vytápění tělocvičny plynovými teplovzdušnými jednotkami
 • Vytápění zázemí tělocvičny
 • Plynofikace objektu
 • Zdravoinstalace v sociálním zařízení tělocvičny

Rekonstrukce a přístavba Cyrilometodějského gymnázia, Komenského ul., Prostějov

 • Vytápění přístavby gymnázia
 • Provedení rozvodu vody a kanalizace v přístavbě kotelny
 • Plynofikace objektu přístavby

11 b.j. – startovací byty, Pražská ul., Prostějov

 • Vytápění objektu – centrální kotelna
 • Centrální ohřev TUV a rozvod vody a kanalizace
 • Plynofikace objektu

44 b.j. DPS – Za Nerudovou ul., Prostějov

 • Vytápění objektu
 • Plynofikace objektu

Rekonstrukce a přístavba objektu ÚSP Víceměřice

 • Vytápění objektu a rekonstrukce centrální kotelny pavilonu
 • Centrální ohřev TUV a rozvod vody a kanalizace

Rekonstrukce vytápění a kotelny VFN-FP Praha,Karlovo nám.

 • Vytápění areálu fakultní polikliniky – cca 730 těles, 6500m potrubí
 • Rekonstrukce kotelny o výkonu 2,9 MW
 • Plynofikace kotelny vč. PI přípojky
 • Rekonstrukce ohřevu TUV a rozvodu ZTI v prostoru kotelny

Regenerace panelových domů

 • A.Slavíčka 2, Prostějov
 • A.Slavíčka 3-9, Prostějov
 • A.Slavíčka 11-15, Prostějov

V. Špály 3-9, Zrzavého 9-15, Mozartova 4, Prostějov

 • Provedení regulace vytápění paty panelového domu
 • Provedení regulace otopných těles
 • Instalace poměrových měřičů tepla
 • a další…

Polyfunkční dům (budova ČSOB – Dukelská brána, Pv)

 • Vytápění objektu
 • Plynofikace kotelny vč. PI přípojky
 • Rozvody ZTI vč. zařízení soc. zařízení

32 b.j. – bytový dům, Západní 6, Prostějov

 • Vytápění objektu – centrální kotelna
 • Centrální ohřev TUV a rozvod vody a kanalizace
 • Individuální řešení koupelen a koupelnového vybavení
 • Plynofikace objektu